021 - 72974000

با توجه به طراحی منحصربه فرد محصولات یونگ، این محصولات قابلیت نصب بر روی هر دو بازه سیم کشی هوشمند و سنتی را دارا هستند.

ساختمان هوشمند به ساختمانی اطلاق می شود که شامل محیطی فعال و مقرون به صرفه است که با یکپارچه سازی و ایجاد رابطه ای یکپارچه بین سیستم ها، ساختار، سرویس ها و مدیریت آنها، می تواند منجر به عملکرد موثر و بهینه در وضعیت های متفاوت شود و این قابلیت وجود دارد که خود را با شرایطی متفاوت وفق دهد و همچان امنیت و آسایش را فراهم آورد.

سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است. اما آیا
واقعا این تکنولوژی جدید تا چه حد توانایی پاسخ گویی به نیاز های افراد را دارد.

اما آیا واقعا این تکنولوژی جدید تا چه حد توانایی پاسخ گویی به نیاز های افراد را دارد.

سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است. اما آیا
واقعا این تکنولوژی جدید تا چه حد توانایی پاسخ گویی به نیاز های افراد را دارد.

اما آیا واقعا این تکنولوژی جدید تا چه حد توانایی پاسخ گویی به نیاز های افراد را دارد.

سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است. اما آیا
واقعا این تکنولوژی جدید تا چه حد توانایی پاسخ گویی به نیاز های افراد را دارد.

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.