021 - 72974000

نمایش دستگاه‌ها

کل فناوری ساختمان را با استفاده از یکی تجسم و کنترل کنید دستگاه – با دستگاه‌های نمایشگر JUNG. موجود در انواع مختلف فرمت ها، اندازه ها و ویژگی های تجهیزات، کاملا مطابق با الزامات فردی نمایش و عملیات انجام می شود به راحتی با استفاده از صفحه نمایش لمسی از طریق یک رابط کاربری بصری.