021 - 72974000

فرستنده‌های رادیویی EnOcean ماژول NFC را دریافت می‌کنند

فرستنده های رادیویی JUNG با فناوری EnOcean اکنون هستند با ماژول NFC موجود است. که به طور قابل توجهی ساده می کند پیکربندی، همانطور که کاربران اکنون سوئیچ های هوشمند را نیز با آن یکپارچه می کنند این رابط بی سیم.

مزیت بزرگ ماژول NFC: راه اندازی سریعتر و سریعتر است سطح بالایی از امنیت داده هنگام تبادل داده با استفاده از آن تضمین می شود NFC. کلیدهای دستگاه تک تک ماژول های NFC می توانند
با یک خواننده NFC (مثلاً تلفن هوشمند و ابزار EnOcean) تغییر داده شود برنامه) اما قابل خواندن نیست. فرستنده های رادیویی قدیمی و جدید هستند کاملاً با یکدیگر سازگار هستند.

فرستنده بدون باتری

بدون باتری توسط EnOcean به این معنی است که منبع تغذیه خارجی وجود ندارد لازم است. فرستنده های رادیویی JUNG با فناوری EnOcean تولید انرژی مورد نیاز برای پالس رادیویی به صورت جنبشی - بدون کابل یا باتری اضافی در این فرآیند، فرستنده ها دستگاه های متصل را به طور ایمن و قابل اعتماد کار می کنند.

فرستنده های رادیویی EnOcean در طرح JUNG

در طیف های مختلف طراحی JUNG و رنگ های متنوع موجود است فرستنده های رادیویی با فناوری EnOcean می توانند به طور ایده آل سازگار شوند به داخل.

سریع و منظم نصب شده است

فرستنده های رادیویی JUNG با فناوری EnOcean به صورت مجازی هستند تعمیر و نگهداری رایگان. با کمک پد چسب یا قاب پشتیبانی، نصب را می توان به راحتی انجام داد - بسته به سطح. لوازم جانبی در تحویل گنجانده شده است.

سطوح صاف: با پد چسب
فرستنده های رادیویی EnOcean به طور ایده آل برای موجود مناسب هستند نصب الکتریکی. با پد چسب عرضه شده، نصاب ها آنها را به راحتی به سطوح صاف وصل می کنند. بدون تلاش نصب اضافی
جعبه‌های دیوار حفره‌ای یا هموار: با تکیه‌گاه قاب
برای نصب در جعبه هموار، نصاب ها قاب نگهدارنده را زیر سوئیچ پیچ می کنند. قرار دادن ماژول فرستنده، قاب و دکمه فشاری روی قاب پشتیبانی پس از آن - و فرستنده رادیویی EnOcean در حال حاضر نشسته است ایمن و محکم

اطلاعات بیشتر