021 - 72974000

پریزهای JUNG

از استاندارد بریتانیا تا استاندارد ایالات متحده NEMA: سیستم مدولار JUNG اتصال در سراسر جهان را فراهم می کند. سوکت های JUNG مطابق با استانداردهای مربوط به کشور خاص برای تاسیسات الکتریکی و تقریباً در تمام طیف های طراحی JUNG قابل برنامه ریزی است. تولید شده در آلمان و چندین بار تست شده برای کیفیت 100٪، سوکت از JUNG بیش از هر چیز در سراسر جهان یک چیز را ارائه می دهد: مطمئناً همیشه بهترین مخاطبین.


سوکت برای نصب در داخل ساختمان


سوکت های ویژه

راه حل برای ساختمان های خصوصی و تجاری، هتل ها و امکانات مراقبت های بهداشتی.


سوئیچ JUNG برای زندگی راحت تر

کیفیت و ایمنی به زیباترین شکل ترکیب شده اند: سوکت برای انواع دوشاخه های بین المللی برای سوئیچ های متعدد JUNG موجود است محدوده ها.