021 - 72974000

اتوبوس JUNG

اتوبوس JUNG یک راه حل نصب مدرن و پیشگام با استفاده از 24 است فناوری ولت، مناسب برای همه چیز از یک آپارتمان خصوصی تا املاک بزرگ به ندرت هیچ سیستم دیگری می تواند پیاده سازی کند اتوبوس معمولی، عملکرد راحت تر. یک جنبه حیاتی نصب و استفاده ساده است. به دستگاه های کم و کمی نیاز دارد سیم کشی.

نقاط مرکزی اتوبوس JUNG رله 8 باند یونیورسال است ایستگاه کنترل روشنایی، پرده و کرکره و ایستگاه کم نور جهانی برای کم نور کردن و سوئیچینگ روشنایی ماژول های سنسور، ماژول های سنسور دکمه ای یا کلید دارندگان کارت را می توان به عنوان کنترل های عملیاتی متصل کرد.