021 - 72974000

یک خلقت

یک ایجاد در شیشه

محدوده سوئیچ مدرن A CREATION لحن را در هر اتاق تنظیم می کند. را سری با ساختار واضح خود تأثیر قانع کننده ای ایجاد می کند انتخاب مواد آن در نسخه اول در شیشه های رنگی فریم های قرمز، مشکی، نقره ای (آینه ای)، آبی-خاکستری، مات عاج، شامپاین، موکا و سفید.

اطلاعات بیشتر در مورد ابعاد، مواد و رنگ: نمایش کلی و دانلود طراحی برگه های داده