021 - 72974000

AS 500 آنتی باکتریال

خطر عفونت را از بین می برد

محدوده ای ویژه برای بیمارستان ها و خانه های سالمندان و مانند آن: اغلب تنها چیزی که برای گسترش عفونت از طریق باکتری لازم است این است که از کلید چراغ استفاده کنید زیرا اینها می توانند زمینه پرورش باکتری ها باشند، ویروس ها و میکروب ها طیف AS 500 ANTIBACTERIAL ارائه می دهد مانع موثر در اینجا در برابر انتقال خطرناک است میکروارگانیسم ها تکنولوژی مواد ویژه حذف می کند مواد مغذی برای میکروب ها و در نتیجه به طور موثر مانع از تکثیر باکتری ها و قارچ ها این کار با افزودن نقره انجام می شود یون ها به پلاستیک ترموست در طول فرآیند تولید. از تکثیر و جهش سلول های زایای جلوگیری می شود ویژگی های ضد میکروبی AS 500 آنتی باکتریال است از نظر طراحی با محدوده استاندارد AS 500 یکسان است. مسابقه بصری امکان تغییر متعاقباً از مدل استاندارد به نسخه آنتی باکتریال.

اطلاعات بیشتر در مورد ابعاد، مواد و رنگ: نمایش کلی و دانلود طراحی برگه های داده