021 - 72974000

CD 500

هارمونی برای هر اتاق

مجموعه CD 500 به طور هماهنگ در هر قسمت نشیمن ادغام می شود از طریق طراحی آن این تصور با زاویه دادن به داخل تقویت می شود منطقه راکر این باعث می شود سوئیچ به یک نوع طراحی خاص تبدیل شود لوازم جانبی که می تواند در صورت نیاز برای مطابقت با فضای داخلی انتخاب شود سبک دکوراسیون شش رنگ مختلف و دو سایه آنودایز بنابراین آلومینیوم طیف گسترده ای را ارائه می دهد. آنها با جریان مطابقت دارند رنگ های RAL برای اتصالات در و پنجره.

اطلاعات بیشتر در مورد ابعاد، مواد و رنگ: نمایش کلی و دانلود طراحی برگه های داده