021 - 72974000

CD PLUS

تغییر در سوئیچ ها همانطور که می خواهید

طیف بسیار متنوع سوئیچ های CD PLUS مقدار زیادی از سوئیچ ها را ارائه می دهد فضایی برای طراحی رنگی خواستار در یک محیط زندگی کلاسیک. با پنج سایز قاب (1x تا 5x) در سه رنگ مختلف بعلاوه دو نوع برنامه، هر کدام در سیزده رنگ، باعث می شود طیف وسیعی از ترکیبات را می توان با هم ترکیب کرد کاملا مطابق با سلیقه شما این به هر اتاقی خاص خود را می دهد مفهوم رنگ سوئیچ.

اطلاعات بیشتر در مورد ابعاد، مواد و رنگ: نمای کلی و دانلود طراحی برگه های داده