021 - 72974000

طراحی تخت

زیباترین روش برای تعویض چراغ

طراحی مسطح زیبایی شناختی این امکان را برای نصب فراهم می کند قاب تقریباً همسطح با دیوار برای اولین بار است. این سطحی مسطح و مسطح ایجاد می کند که به نظر نمی رسد چیزی به آن اضافه شده است این اثر را می توان تاکید کرد به صورت جداگانه با مواد و رنگ های مختلف این جا هست جایگزین مناسب در FLAT DESIGN برای هر نوع محیط. آ سیستم مدولار به خوبی فکر شده طیف گسترده ای از گزینه ها را ارائه می دهد در کاربرد فنی.

اطلاعات بیشتر در مورد ابعاد، مواد و رنگ: نمایش کلی و دانلود طراحی برگه های داده