021 - 72974000

LS 1912

کلید راکر در ابتدا جایگزین کلید چرخشی شد دهه 1920 و همچنین عملکرد، ساده، آسان است استفاده از سوئیچ برای اولین بار دارای سطح زیبایی شناختی است.

طراحی خالص و نوآوری از سال 1912 در JUNG ترکیب شده است – با LS 1912، این شرکت به این سنت ادامه می دهد و استفاده از آن به روشی مدرن سوئیچ ها را می توان با فریم های محدوده LS؛ نام سوئیچ جدید ادای احترام است سال تاسیس یونگ.

صنایع دستی

را
LS 1912 یک کاردستی زنده است. نتیجه چند دهه از تجربه ای که با سوئیچ کششی 1/8 دور شروع شد. این اصل مسیر حرکت کوتاه اساس همه سوئیچ ها را تشکیل می دهد طراحی های این شرکت تا به امروز


تنوع عملکردی با هاپتیک خالص

LS 1912 عملکرد مشخصه یک راکر کلاسیک را یکسان می کند سوئیچ با تکنولوژی مدرن بیش از 200 درج می تواند به آن متصل شود یک مد مدولار با LS 1912. به این ترتیب می توانید مدرن را درک کنید راه حل های زندگی و ساختمان به عنوان مثال، نور را در LB کم کنید مدیریت. پرده ها را با استفاده از بی سیم در eNet SMART HOME یا صحنه های جامع را از طریق اتصال به یک سیستم KNX فعال کنید. تنوع امکانات موجود با LS 1912 را می توان در آن مشاهده کرد این نمای کلی عملکرد.

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر در مورد ابعاد، مواد و رنگ ها: نمایش کلی و دانلود طراحی برگه های داده