021 - 72974000

SL 500 در رنگ سفید

فرم زیبا، ارائه شده به شیوه ای انحصاری

خطوط گرد نرم و ترکیبی استثنایی از مواد می دهد مقدار منحصر به فرد محدوده SL 500. بدنه شیشه اکریلیک قاب در پشت دارای فلز رنگی سفید، طلایی-برنزی یا نقره ای است. را کنترل‌ها از فلز مخصوص تصفیه‌شده در رنگ‌های سیاه و سفید ساخته شده‌اند و طلا - برنز این یک واحد ایجاد کرده است که جلوه زیبایی دارد با تمام قابلیت هایش خطوط هماهنگ این محدوده هستند با تسطیح دائمی راکرها تاکید شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد ابعاد، مواد و رنگ: نمای کلی و دانلود طراحی برگه های داده