021 - 72974000

WG 600

نصب آسان و بسیار قوی

طیف وسیعی از واحدهای نصب شده روی سطح از سری WG 600 که هستند محافظت در برابر آب پاشیده شده نه تنها در برابر تأثیرات خارجی مقاومت می کند اما نصب آنها نیز بسیار آسان است. نکات ویژه آنهاست شکل جمع و جور مسطح و جابجایی بسیار آسان به لطف آنها راکرهایی با اندازه سخاوتمندانه.

اطلاعات بیشتر در مورد ابعاد، مواد و رنگ: نمایش کلی و دانلود طراحی برگه های داده