021 - 72974000

انواع رنگ ها

لوکوربوزیه (1887-1965) یکی از بهترین ها در نظر گرفته می شود معماران مهم قرن بیستم تا به امروز، Le کار کوربوزیه تأثیر قابل توجهی بر معماری داشته است و طراحی برای لوکوربوزیه، رنگ به همان اندازه مهم بود طرح یا فرم برای ساختمان ها و طرح های او.
لوکوربوزیه با الهام از رنگ های متعادل در طبیعت خلق کرد او "چند رنگ معماری" بر اساس هوشمندانه و هنری است انتخاب رنگدانه ها.

هنرمند استثنایی سوئیسی این سیستم منحصر به فرد را توسعه داد رنگ ها در دو مرحله اولین واریته در 1931، دوم یکی در 1959.
در سال 1931، شامل 43 سایه و در سال 1959 20 رنگ قدرتمند بود. سایه های پویا تنوع رنگ ها به تکرار چند مورد بستگی دارد سایه‌های پایه‌ای را انتخاب کرد که لوکوربوزیه برای استخراج بیشتر استفاده کرد سایه ها آنها به طور مداوم به طور طبیعی هارمونیک هستند، ممکن است ترکیب شوند به شیوه ای چشمگیر و تا به امروز چشمگیر بوده است حاصل تجربه او به عنوان یک معمار، طراح، هنرمند و طراح رنگ.

رنگ فضا را ایجاد می کند

لوکوربوزیه بر هماهنگی رنگ ها و رنگ افکت تمرکز کرده است بر مردم و فضا دارد. تا به امروز، معماری منحصر به فرد او بنابراین چند رنگی منبع مهمی از الهام برای طراحی اتاق ها و ساختمان ها در عین حال، این رنگ منحصر به فرد سیستم ایمنی را برای انتخاب رنگ ها فراهم می کند.

چیزی که این را خاص می کند هر یک از 63 Couleurs® Le است رنگ های کوربوزیه را می توان با هر رنگ دیگری در سیستم ترکیب کرد. به دلیل این ویژگی قابل توجه و عمق منحصر به فرد رنگ، این پالت رنگ تا به امروز الهام بخش باقی مانده است.

عکس: Wolfgang Stahr

چند رنگی معماری

Les claviers de couleurs 1931

Les claviers de couleurs 1959

معمار لوکوربوزیه

لوکوربوزیه مهمترین معمار قرن بیستم است و بسیار فراتر از آن آثار او همچنان تأثیر قابل توجهی دارد در معماری و طراحی امروز برای لوکوربوزیه، رنگ ساختمان ها و طرح های او به اندازه نقشه زمین مهم بود و شکل
همه تصاویر ©FLC/ADAGP