021 - 72974000

نرم افزار

راه‌حل‌های نرم‌افزاری JUNG برای کنترل آینده و تجسم تکنولوژی مدرن ساختمان - مناسب برای خصوصی برنامه های کاربردی و همچنین برای تاسیسات تجاری. راه اندازی و عملیات همیشه منطقی قابل درک و شهودی است استفاده کنید.