021 - 72974000
تاریخچه مختصر اما جالب از اتوماسیون خانگی

تاریخچه مختصر اما جالب از اتوماسیون خانگی

اتوماسیون خانگی ایده مدیریت تمام عملکردهای یک خانه با یک سیستم کنترل مرکزی، ( اتوماسیون خانگی) در نزدیک‌ترین حالت به ابتدای قرن بیستم برمی گردد. اولین نمونه‌های خانه‌های خودکار در دهه 1930 در نمایشگاه‌های جهانی شیکاگو و نیویورک به نمایش درآمد. اما این خانه‌ها هرگز قرار نبود به صورت تجاری در دسترس باشند. در زمان…

آیا استفاده از فناوری خانه های هوشمند، یک فعالیت لوکس محسوب میشود؟

آیا فکر کرده اید که این همه هیاهو در مورد خانه های هوشمند چیست؟ بیان این حقیقت که تو تنها نیستی. در حالی که ایده سیستم‌های سرگرمی شبکه‌ای، امنیت خودکار، چراغ‌های هوشمند و ترموستات‌های کنترل‌شده صوتی رایج است، جذب فناوری‌های خانه هوشمند کمتر از حد انتظار بوده است. برخی از محققان می گویند این به…

مزایا و معایب خانه هوشمند

مزایا و معایب خانه هوشمند

یکی از مزایاي جذاب اتوماسیون خانگی ، فراهم کردن آرامش ذهن براي مالکان خانه است. این سیستم به آن ها اجازه می دهد تا خانه هاي خود را از راه دور کنترل کنند. همچنین مقابله با خطراتی مانند یک قهوه ساز روشن مانده و یا دري که قفل نشده را آسان می‌کند. مزایا و معایب…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.