021 - 72974000
الکسا می‌تواند تماس هم بگیرد

الکسا می‌تواند تماس هم بگیرد

الکسا چند کاربری است و می‌تواند انواع ترفندهای سرگرم کننده مرتبط با موسیقی را انجام دهد، به  دستورات زیادی پاسخ دهد  و حتی تلفن ثابت شما را هم منسوخ کند. اگر آمازونEcho Show 10، Echo Dot، Echo Flex یا آخرین Echo Show 15 دارید، می‌توانید خط ثابت خود را کنار بگذارید و از الکسا برای…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.