021 - 72974000

خانه هوشمندتان در تلاش است شما را مجددا برنامه‌ریزی کند!

خانه هوشمند و تغییر زندگی مردی از اوبر به دلیل افشای رابطه مخفی خود برای همسرش، شکایت کرد! داستان‌هایی از این دست اخیراً بیش از گذشته رخ می دهند زیرا فن‌آوری‌های درگیر، هر چه بیشتر در زندگی ما ادغام می‌شوند احتمال وقوع این داستان‌ها را بالاتر می برد. اینترنت اشیا (IOT)، تعبیه حسگرها و اتصالات…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.