021 - 72974000

تمام خانه‌های هوشمند باید یک کلمه امن برای شرایط اضطراری داشته باشند!

وقتی به امنیت خانه فکر می کنید الکسا و دستیار گوگل اولین دستگاه‌هایی نیستند که به ذهنتان خطور می کند (علی رغم گنجاندن دوربین در Nest Hub Max.) به هر حال، هیچ کس واقعا نمی خواهد دستیار هوشمندش آنقدرها هم باهوش باشد. آخرین دستگاهی که ما نیاز داریم، تجربه وضعیت ترمیناتور در زندگیمان است! سوال…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.