021 - 72974000
اینترنت اشیاء: بنای یک خانه هوشمند

اینترنت اشیاء: بنای یک خانه هوشمند

چند دستگاه خانگی هوشمند دارید؟ اگر به اطراف منزلتان نگاه کنید، احتمالا تعداد زیادی از آنها را پیدا نخواهید‌کرد. شاید شما یک آیفون تصویری هوشمند، یک دستیار صوتی یا یک دستگاه پزشکی متصل دارید. وقتی فقط از چند دستگاه اینترنت اشیاء استفاده می‌کنید، می‌توانید بدون داشتن پروتکل‌های مشترک اینترنت اشیاء یا استانداردهای ارتباطات داده‌ای برای…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.