021 - 72974000
عوامل تاثیرگذار در بازار مسکن

عوامل تاثیرگذار در بازار مسکن

عوامل بسیاری در بازار مسکن تاثیرگذار هستند پیش‌بینی می‌شود که در سال جدید، چهار عامل بر رونق بازار مسکن تأثیر مثبت و دو عامل هم تأثیر منفی بر این بازار بگذارند . عوامل تاثیرگذار در بازار مسکن مواردی که تاثیر مثبت در رونق بازار مسکن دارند عبارتند از: تداوم رشد مثبت اقتصادی ورود وام‌ها و…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.