021 - 72974000
هوشمند سازی ساختمان

بررسی بازار کار هوشمند سازی ساختمان

امروزه تقاضا برای هوشمند سازی ساختمان به دلیل مزایای بسیاری که دارد افزایش یافته است. در بسیاری از شهرهای بزرگ پروژه های هوشمند سازی در بسیاری از ساختمان ها به کار گرفته شده است. تعداد متقاضیان نیز به شدت در حال افزایش است. افزایش تقاضا نشان از بازار کار عالی این شغل می دهد. بازار…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.