021 - 72974000
گجت ها و اقتصاد مدور

گجت ها و اقتصاد مدور

گجت ها و اقتصاد مدور ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. گجت ها و دستگاه های متصل  یک عامل بزرگ در تضعیف اقتصاد مدور هستند. به عنوان مثال تلفن های همراه از فلزات گرانبها در ساخت خود استفاده می کنند. اما در بیشتر موارد، این دستگاه ها برای استفاده در آینده بازیابی نمی شوند. همه ما…

با یوتـــک همکاری کنید

سال‌ها است که هوشمندسازی خانه‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات و حتی باغ‌ها و گلخانه‌ها بحث اصلی علاقه‌مندان این صنعت، مهندسین و مدیران شهری است. در جهان امروز که به‌ سرعت در حال پیشروی به سمت استفاده از هوش مصنوعی است، این خانه‌ هوشمند است که می‌تواند به کمک تجهیزات و خدمات شرکت یوتک(UTECH) مکان زندگی امن و آرام و هوشمند شما را در این جامعه تأمین کند.