021 - 72974000
5 برند برتر در دستگاه های هوشمند

5 برند برتر در دستگاه های هوشمند

با پیشرفت جهان، مفهوم خانه در حال تغییر است. با معرفی بیشتر و بیشتر دستگاه‌های هوشمند و پیشرفت روزافزون فناوری، اکنون هر خانه‌ای دارای دستگاه‌هایی است که زندگی راحت‌تری را ممکن می‌سازد. مردم اکنون از ابزارهای هوشمندی استفاده می کنند که می توانند هر کاری را که به آنها داده می شود فقط با گفتن…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.