021 - 72974000
تاریخچه خانه‌های هوشمند

تاریخچه خانه‌های هوشمند

تاریخچه خانه‌های هوشمند اولین خانه‌های هوشمند صرفا ایده بودند نه ساختار واقعی. برای دهه‌ های طولانی، داستان‌های تخلیلی بسیاری در مورد خانه‌های هوشمند ساخته ‌شده‌بود. نویسندگان پرکاری مانند”ری بردبری” آینده‌ای را تصور می کردند که در آن ظاهرا خانه‌ها خودشان اداره می شوند. در داستان “باران به آرامی خواهد بارید”، او خانه‌ای را توصیف می…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.