021 - 72974000
تاریخچه خانه‌های هوشمند

تاریخچه خانه‌های هوشمند

تاریخچه خانه‌های هوشمند اولین خانه‌های هوشمند صرفا ایده بودند نه ساختار واقعی. برای دهه‌ های طولانی، داستان‌های تخلیلی بسیاری در مورد خانه‌های هوشمند ساخته ‌شده‌بود. نویسندگان پرکاری مانند”ری بردبری” آینده‌ای را تصور می کردند که در آن ظاهرا خانه‌ها خودشان اداره می شوند. در داستان “باران به آرامی خواهد بارید”، او خانه‌ای را توصیف می…

با یوتـــک همکاری کنید

سال‌ها است که هوشمندسازی خانه‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات و حتی باغ‌ها و گلخانه‌ها بحث اصلی علاقه‌مندان این صنعت، مهندسین و مدیران شهری است. در جهان امروز که به‌ سرعت در حال پیشروی به سمت استفاده از هوش مصنوعی است، این خانه‌ هوشمند است که می‌تواند به کمک تجهیزات و خدمات شرکت یوتک(UTECH) مکان زندگی امن و آرام و هوشمند شما را در این جامعه تأمین کند.