021 - 72974000
خانه هوشمند

توسعه استاندارد خانه هوشمند با همکاری اپل، گوگل و آمازون

شرکت‌های بزرگ اپل، گوگل و آمازون در پروژه استاندارد سازی خانه های هوشمند با یکدیگر همکاری خواهند داشت. این پروژه جهت هماهنگی همه دستگاه‌های هوشمند و آسان‌تر شدن روند توسعه آن‌ها در خانه‌های هوشمند شکل گرفته است. غول‌های فناوری از توسعه استاندارد خانه هوشمند چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ چند سال پیش هیچ کسی فکرش…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.