021 - 72974000
حالت های روشنایی PLUG-IN

حالت های روشنایی PLUG-IN

حالت های روشنایی PLUG-IN برای کنترل روشنایی و منابع تغذیه معرفی شده است. این حالت های روشنایی با استفاده از لامپ های مناسب PLUG&LIHGT سیستم نور پردازی داخلی زیبا با کاربری اسان را برای کاربران تضمین میکند. نصب سیستم حالت های روشنایی PLUG-IN نصب سیستم PLUG&LIHGT به شیوه ی زیبایی ساده است. لامپ ها با…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.