021 - 72974000
چالش های امنیتی اینترنت اشیا

چالش های امنیتی اینترنت اشیا

اکنون، نه تنها ما با رایانه های خود درارتباط هستیم، بلکه دستگاه هایی نیز وجود دارد که بدون دخالت ما با اینترنت ارتباط برقرار می کنند. این دستگاه ها به طور مداوم با اینترنت ارتباط برقرار می کنند. مثل یخچالی که غذای داخل آن را به روز می کند یا وسیله نقلیه ای که پیام…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.