021 - 72974000
5 دلیلی که نشان دهنده سوددهی هتل های هوشمند برای صاحبان و مهمانان آن هاست

5 دلیلی که نشان دهنده سوددهی هتل های هوشمند برای صاحبان و مهمانان آن هاست

  1.پایداری سطح انرژی یکی از بزرگترین مزیت های اتاق هتل هوشمند، از دیدگاه صاحبان هتل، بهبود پایداری وضع موجود است. این در درجه اول به امکانات صرفه جویی در انرژی در اتاق ها مرتبط است، که می تواند با اتوماسیونی که اینترنت اشیا ارائه می دهد کمک کند. به عنوان مثال، لامپ ها را…

بهترین فرمان‌های گوگل‌هوم در سال 2021

بهترین فرمان‌های گوگل‌هوم اگر گوگل‌هوم یا دستگاه Nest هوشمند مشابهی در خانه خود دارید، دستیار گوگل فقط یک فرمان صوتی سریع و آسان برای شماست و با اینکه برخی از دستورات صوتی واضح هستند، مانند پرسیدن در مورد آب و هوا یا یک یادآوری برای روز بعدتان، دستورات عالی و مفید دیگری وجود دارد که…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.