021 - 72974000
امنیت اینترنت اشیا

خطرات امنیت اینترنت اشیا در بهداشت و درمان

با استفاده از اینترنت اشیا، داده ها همیشه در حال حرکت هستند. در حال انتقال، ذخیره و پردازش هستند. بیشتر دستگاه های اینترنت اشیا اطلاعات را از محیط خارجی استخراج و جمع آوری می کنند. بحث امنیت اینترنت اشیا در این روزها بسیار داغ است. دستگاه‌های پزشکی و اینترنت اشیا این دستگاه می تواند یک…

با یوتـــک همکاری کنید

سال‌ها است که هوشمندسازی خانه‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات و حتی باغ‌ها و گلخانه‌ها بحث اصلی علاقه‌مندان این صنعت، مهندسین و مدیران شهری است. در جهان امروز که به‌ سرعت در حال پیشروی به سمت استفاده از هوش مصنوعی است، این خانه‌ هوشمند است که می‌تواند به کمک تجهیزات و خدمات شرکت یوتک(UTECH) مکان زندگی امن و آرام و هوشمند شما را در این جامعه تأمین کند.