021 - 72974000

بهترین فرمان‌های گوگل‌هوم در سال 2021

بهترین فرمان‌های گوگل‌هوم اگر گوگل‌هوم یا دستگاه Nest هوشمند مشابهی در خانه خود دارید، دستیار گوگل فقط یک فرمان صوتی سریع و آسان برای شماست و با اینکه برخی از دستورات صوتی واضح هستند، مانند پرسیدن در مورد آب و هوا یا یک یادآوری برای روز بعدتان، دستورات عالی و مفید دیگری وجود دارد که…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.