021 - 72974000

بهترین فرمان‌های گوگل‌هوم در سال 2021

بهترین فرمان‌های گوگل‌هوم اگر گوگل‌هوم یا دستگاه Nest هوشمند مشابهی در خانه خود دارید، دستیار گوگل فقط یک فرمان صوتی سریع و آسان برای شماست و با اینکه برخی از دستورات صوتی واضح هستند، مانند پرسیدن در مورد آب و هوا یا یک یادآوری برای روز بعدتان، دستورات عالی و مفید دیگری وجود دارد که…

با یوتـــک همکاری کنید

سال‌ها است که هوشمندسازی خانه‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات و حتی باغ‌ها و گلخانه‌ها بحث اصلی علاقه‌مندان این صنعت، مهندسین و مدیران شهری است. در جهان امروز که به‌ سرعت در حال پیشروی به سمت استفاده از هوش مصنوعی است، این خانه‌ هوشمند است که می‌تواند به کمک تجهیزات و خدمات شرکت یوتک(UTECH) مکان زندگی امن و آرام و هوشمند شما را در این جامعه تأمین کند.