021 - 72974000

آیا ساختمان شما پر هزینه است؟

آیا ساختمان شما پر هزینه است؟ آیا ساختمان تجاری شما در قرن بیستم مانده است؟ تکنولوژی ساختمان هوشمند روش فکر کردن سازمان های مدرن درباره مدیریت فضای اداری را تغییر داده است و کارکنان سازمان تا حد زیادی انتظار دارند فضای اداری مطابق نیازهای آنان تنظیم شده باشد. هزینه های فضای اداری در مرتبه دوم…

با یوتـــک همکاری کنید

سال‌ها است که هوشمندسازی خانه‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات و حتی باغ‌ها و گلخانه‌ها بحث اصلی علاقه‌مندان این صنعت، مهندسین و مدیران شهری است. در جهان امروز که به‌ سرعت در حال پیشروی به سمت استفاده از هوش مصنوعی است، این خانه‌ هوشمند است که می‌تواند به کمک تجهیزات و خدمات شرکت یوتک(UTECH) مکان زندگی امن و آرام و هوشمند شما را در این جامعه تأمین کند.