021 - 72974000

شهر هوشمند، بله یا خیر؟

شهر هوشمند، مفید یا بی فایده؟ بالاترین رتبه در ارزیابی عملکرد شهرهای هوشمند در سراسر استرالیا، همگی در مناطق شهری با تراکم جمعیت بالا است. در گزارش جدید منتشر شده در Smart Cities Down Under خاطرنشان می کنیم: “60 ایالت محلی با عملکرد برتر استرالیا بیش از یک چهارم جمعیت کل کشور را در خود…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.