021 - 72974000

کمک شهر هوشمند برای مدیریت دوران پسا-کرونا

مدیریت پسا کرونا با خدمات هوشمندسازی “این ویروس ممکن است به یک ویروس بومی دیگر در جوامع ما تبدیل شود و هرگز از بین نرود.” – مایک رایان، مدیر اجرایی WHO، 13 می 2020. واکسن باشد یا نباشد، ما باید با این واقعیت کنار بیاییم که کووید-19 از ما می‌خواهد که در نحوه زندگی خود…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.