021 - 72974000
کاربری آسان و صرفه اقتصادی با هوشمند سازی ساختمان

کاربری آسان و صرفه اقتصادی با هوشمند سازی ساختمان

در هوشمند سازی ساختمان علاوه بر بکارگیری آخرین فناوری‌های به روز‌، از مهم‌ترین دغدغه‌ها، ساده سازی و صرفه اقتصادی می‌باشد‌. زیرا یکی از اهداف اصلی بکارگیری فناوری، ساده‌ و راحت‌تر کردن انجام کارهاست‌ اما یکی از ویژگی های هوشمند سازی ساختمان در این سال‌ها این بوده است که عرضه کنندگان این فناوری تمام سعی خود…

اثرات سیستم کنترل روشنایی

اثرات سیستم کنترل روشنایی

سیستم های کنترل روشنایی عملکردهای اولیه و کاربردی زیر را ارائه می دهند. کاربران نهایی از این توابع برای حمایت از مدیریت انرژی و یا نیازهای بصری استفاده می کنند. چطور چرا کم کردن شدت نور تولید مقدار مناسب نور منطقه بندی روشنایی برای کنترلرها جایی که نور لازم است کاهش نور به صورت خودکار…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.