021 - 72974000

نسل جدیدی از متقاضیان خانه‌های هوشمند

نسل جدید دوست داران خانه هوشمند قرن بیستم با رشد بی سابقه‌ی تکنولوژی همراه بود. این موضوع تقریبا همه چیز را تغییر داد. از شیوه‌های ارتباطی گرفته تا انجام کار‌‌ها و فعالیت‌های روزمره، همگی دستخوش تغییر شدند. این موضوع بر روی نسلی که در این هیاهو بزرگ شده بودند نیز تاثیر گذاشت و علایق و…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.