021 - 72974000
هوشمندتر کردن کارخانه‌ها

هوشمندتر کردن کارخانه‌ها

کارخانه ی هوشمند چیست؟ این یک سیستم انعطاف‌پذیر است که می‌تواند عملکرد خود را در یک شبکه گسترده‌تر بهینه‌سازی کند، خودش را تطبیق بدهد و از شرایط جدید در زمان واقعی یا تقریبا واقعی بیاموزد و به طور مستقل کل فرآیندهای تولید را اجرا کند. صنعت تولید در زمینه معرفی فناوری‌ها و نوآوری‌های پیشرفته بسیار…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.