021 - 72974000

ردپای بی سیم شما، به پلیس کمک می کند دزدان را دستگیر کنند

ردپای بی سیم شما، به پلیس کمک می کند دزدان را دستگیر کنند با وجود میلیاردها دستگاه بی‌سیم که هر ساله در سراسر جهان تولید و عرضه می‌شود، می‌توان تصور کرد که اکثر ما در بیشتر مواقع حداقل یک دستگاه بی‌سیم را بی وقفه با خود حمل می‌کنیم. انتظار می‌رود که تعداد گجت‌های پوشیدنی که…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.