021 - 72974000
شنود صنعتی

شنود صنعتی چیست؟

در این مطلب می‌خواهیم به این سوال که اصلا شنود صنعتی چیست؟ پاسخ دهیم. اگر هکرها با آلوده کردن دستگاه های اینترنت اشیا جمع آوری اطلاعات و نظرسنجی  ، نظارت را در محل انجام دهند، ممکن است جاسوسی تنها گزینه نباشد. آنها همچنین می توانند برای مطالبه پول باج چنین حملاتی را انجام دهند. حریم…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.