021 - 72974000

شهر هوشمند، شهری سازگار با تمام نسل ها

شهری برای تمام نسل ها سالمندان برای فعال ماندن با بالا رفتن سن در جوامع خود به کمک و تشویق نیاز دارند. با توجه به گزینه‌های پیش رو، این چیزی است که بیشتر ترجیح می دهند. شهر هوشمند می‌تواند زیرساخت دیجیتالی را برای آن‌ها فراهم کند تا بتوانند اطلاعات محله‌ای محلی را که برای دستیابی…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.