021 - 72974000

آیا استفاده از فناوری خانه های هوشمند، یک فعالیت لوکس محسوب میشود؟

آیا فکر کرده اید که این همه هیاهو در مورد خانه های هوشمند چیست؟ بیان این حقیقت که تو تنها نیستی. در حالی که ایده سیستم‌های سرگرمی شبکه‌ای، امنیت خودکار، چراغ‌های هوشمند و ترموستات‌های کنترل‌شده صوتی رایج است، جذب فناوری‌های خانه هوشمند کمتر از حد انتظار بوده است. برخی از محققان می گویند این به…

با یوتـــک همکاری کنید

سال‌ها است که هوشمندسازی خانه‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات و حتی باغ‌ها و گلخانه‌ها بحث اصلی علاقه‌مندان این صنعت، مهندسین و مدیران شهری است. در جهان امروز که به‌ سرعت در حال پیشروی به سمت استفاده از هوش مصنوعی است، این خانه‌ هوشمند است که می‌تواند به کمک تجهیزات و خدمات شرکت یوتک(UTECH) مکان زندگی امن و آرام و هوشمند شما را در این جامعه تأمین کند.