021 - 72974000
استراتژی‌ای برای ارتقای اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی

استراتژی‌ای برای ارتقای اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی

ترکیب تکنیک‌های هوش مصنوعی با قابلیت‌های اینترنت اشیاء پتانسیل زیادی برای بهبود عملیات صنعتی و خدمات متصل خود دارد. این امر به دلیل اتصال مقرون به صرفه، داده های فراوان و پیشرفت در تکنیک های ماشین یادگیری هوش مصنوعی امکان پذیر است. این سه عنصر با هم، دستور العملی برای پذیرش سریعتر فناوری دیجیتال هستند.…

با یوتـــک همکاری کنید

سال‌ها است که هوشمندسازی خانه‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات و حتی باغ‌ها و گلخانه‌ها بحث اصلی علاقه‌مندان این صنعت، مهندسین و مدیران شهری است. در جهان امروز که به‌ سرعت در حال پیشروی به سمت استفاده از هوش مصنوعی است، این خانه‌ هوشمند است که می‌تواند به کمک تجهیزات و خدمات شرکت یوتک(UTECH) مکان زندگی امن و آرام و هوشمند شما را در این جامعه تأمین کند.