021 - 72974000
اینترنت اشیا و آینده صنعت اتوماسیون خانگی

اینترنت اشیا و آینده صنعت اتوماسیون خانگی

مفهوم دستگاه های خانه هوشمند امروزه در حال به روزرسانی است. چند دهه پیش، اتوماسیون خانگی با چند ایراد همراه بود، زیرا زمانی که فرد از محل خود دور بود، امکان انجام بسیاری از فعالیت‌ها از او گرفته می شد. امروزه اما همگام با توانایی هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء تعامل بین دستگاه های ما را…

با یوتـــک همکاری کنید

سال‌ها است که هوشمندسازی خانه‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات و حتی باغ‌ها و گلخانه‌ها بحث اصلی علاقه‌مندان این صنعت، مهندسین و مدیران شهری است. در جهان امروز که به‌ سرعت در حال پیشروی به سمت استفاده از هوش مصنوعی است، این خانه‌ هوشمند است که می‌تواند به کمک تجهیزات و خدمات شرکت یوتک(UTECH) مکان زندگی امن و آرام و هوشمند شما را در این جامعه تأمین کند.