021 - 72974000
مبلمان شهری هوشمند

مبلمان شهری هوشمند در استرالیا: خدمات هوشمند یا ابزار نظارت و کنترل؟

مبلمان شهری هوشمند مبلمان شهری هوشمند که در واقع مبلمانی متصل به شبکه اطلاعات که داده‌ها را جمع‌آوری و تولید می‌کند، در حال ورود به استرالیا است. این در اشکال مختلفی از جمله نیمکت، کیوسک، تیر چراغ برق و ایستگاه اتوبوس وجود دارد. نمونه های اولیه در استرالیا عبارتند از Childout Hubs که توسط شورای…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.