021 - 72974000
استراتژی‌ای برای ارتقای اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی

استراتژی‌ای برای ارتقای اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی

ترکیب تکنیک‌های هوش مصنوعی با قابلیت‌های اینترنت اشیاء پتانسیل زیادی برای بهبود عملیات صنعتی و خدمات متصل خود دارد. این امر به دلیل اتصال مقرون به صرفه، داده های فراوان و پیشرفت در تکنیک های ماشین یادگیری هوش مصنوعی امکان پذیر است. این سه عنصر با هم، دستور العملی برای پذیرش سریعتر فناوری دیجیتال هستند.…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.