021 - 72974000
یادگیری ماشینی و امنیت اینترنت اشیاء

یادگیری ماشینی و امنیت اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء دنیا را باهمه خوبی ها و بدی هایی که دارد، به نوک انگشتان شما می‌آورد. یادگیری ماشینی می‌تواند از دستگاه های مجهز به اینترنت اشیاء در برابر تهدیدات امنیت سایبری محافظت کند. با وقوع انقلاب دیجیتال، بسیاری از دستگاه‌های شخصی و تجاری از طریق دسترسی به اینترنت، هوشمند می‌شوند. ساخت شبکه اینترنت اشیاء…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.