021 - 72974000
مزیت‌های هتل‌های هوشمند

مزیت‌های هتل‌های هوشمند

نوآوری همواره یکی از متحدان بخش گردشگری بوده است و اکنون بیش از هر زمان دیگری، فناوری به عنصری کلیدی در رونق گردشگری تبدیل شده است. آن دسته از شرکت‌هایی که به پیشرفت در فرآیند دیجیتالی شدن خود ادامه می‌دهند، مزایای قابل توجهی خواهند یافت که به آنها امکان می‌دهد سناریوی جدیدی را رهبری کنند…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.