021 - 72974000

مخارج انرژی پنهان خانه‌های هوشمند

مخارج انرژی پنهان خانه‌های هوشمند گوی‌های نورانی که با فشردن یک دکمه تغییر رنگ می‌دهند، دستگاه‌های قهوه‌سازی که می‌توانید با آن‌ها صحبت کنید، و اجاق‌هایی که دقیقاً می‌دانند چقدر باید غذای شما را بپزند. خانه‌های ما هوشمند می‌شوند. این دستگاه‌ها، تنها چند نمونه از آنچه به عنوان «اینترنت اشیا» (یا IOT) شناخته می‌شود، «تحول بزرگ…

با یوتـــک همکاری کنید

سال‌ها است که هوشمندسازی خانه‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات و حتی باغ‌ها و گلخانه‌ها بحث اصلی علاقه‌مندان این صنعت، مهندسین و مدیران شهری است. در جهان امروز که به‌ سرعت در حال پیشروی به سمت استفاده از هوش مصنوعی است، این خانه‌ هوشمند است که می‌تواند به کمک تجهیزات و خدمات شرکت یوتک(UTECH) مکان زندگی امن و آرام و هوشمند شما را در این جامعه تأمین کند.