021 - 72974000

هنگامی که ماشین‌های بدون راننده تصادف می کنند، چه کسی مقصر است؟

تصادف ماشین های بی سرنشین خبر کشته شدن عابر پیاده توسط یک وسیله نقلیه هوشمند بدون راننده شرکت اوبر در آمریکا خبرساز شده است. این مورد یادآوری می کند که عصر خودروهای بدون راننده به سرعت در حال نزدیک شدن است. دهه‌ها تحقیق روی حسگرهای پیشرفته، نقشه‌برداری، ناوبری و روش‌های کنترل اکنون به نتیجه رسیده…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.