021 - 72974000
پروتکل ModBus در خانه هوشمند

پروتکل ModBus در خانه هوشمند

پروتکل ModBus پروتکلی ارتباطی سریال می‌باشد که در سال ۱۹۷۹ توسط شرکت Modicon برای استفاده در PLC Modbus منتشر شد. ساختاری ساده و در عین حال قوی دارد و از آن زمان تا کنون به یکی از پروتکل‌های استاندارد در صنعت تبدل شده است. پروتکل ModBus یکی از رایج ترین پروتکل‌ها در خانه هوشمند و…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.